Förändringar på en arbetsplats kan ibland vara svåra för de anställda att acceptera och hantera. Detta kan ha en negativ verkan på personen som står inför förändringen och dennes prestation. En en negativ inställning kan även  påverka andra medarbetare och därmed hela arbetsmiljön. Hur kan man då hantera sådana förändringar?

Ny ledning
Det här är en större typ av förändring som ofta kan medföra ytterligare förändringar, så som nyrekryteringar, omplaceringar eller nedskärningar. Dessa typer av förändringar skapar ofta stress hos de anställda. För att undvika denna typ av stress, som kan påverka din arbetsprestation negativt, är det viktigt att lägga fokus på goda relationer och öppen kommunikation. Var öppen till att lära känna den nya ledningen och dina nya medarbetare. Ta reda på vad den nya chefen har för rutiner och önskemål. Utnyttja omstruktureringens första fas till att skapa en god relation, och betrakta situationen som en nystart med många möjligheter.

Nedskärningar eller nyanställningar
Detta är en av de mest omvälvande typerna av förändring då alla anställda finner sig själva i riskzonen. Vad gäller nyanställning finns risken att de nyanställda får problem med att passa in och de tidigare anställda på företaget får svårt att acceptera de nya medarbetarna. Detta är dock ett problem som brukar lösa sig av sig självt med tiden när de nyanställda har hunnit landa i sin nya roll och hunnit anpassa sig till den interna kulturen på sin nya arbetsplats. Nedskärningar skapar dock en mycket svårare situation. En orolighet sprids över företaget och allt ifrån prestation till relationer kan komma att rubbas. Även som kvarvarande medarbetare kan man bli osäker på sin framtid, och rykten kan ta fart. Det viktigaste är att se över sina prestationer och se till att du gör ett så gott arbete som möjligt. Det är också viktigt att förstå att du kan komma att bli påverkad av denna nedskärning, och att inte se en sådan förändring som ett misslyckande, utan snarare som en början på något nytt.

Omplaceringar
Många känner ofta motstånd mot något så till synes obetydligt som att byta skrivbord. Att då ofrivilligt behöva byta arbetsgrupp, avdelning och bli tilldelad nya uppgifter är självfallet mer utmanande och kan ibland upplevas som ett bakslag. Detta är dock relativt vanligt hos företag idag och därför något man bör försöka ha överseende med samt vara mentalt förberedd på redan vid start.

Dela: