Att bli varslad eller att tvingas att varsla kan vara en tung upplevelse. Det är normalt att börja grubbla över hur framtiden kommer att bli. Både som företagsledare men även som anställd. Frågorna som uppstår är många, men en omställning kan i många fall vara nödvändig för att en verksamhet ska klara av att handskas med en tuff period som till exempel ordernedgång som följd av en finanskris.

Omställning handlar om att jobba med de anställda som har blivit varslade och se hur man snabbt och effektivt kan hitta vägen till ett nytt arbete. Här finns en hel del hjälp att få, vi kan till exempel vara den partner som kan hjälpa dig och dina anställda att snabbare ställa om och snabba upp hela processen.

Genom trygghetsfonden TSL kan LO -anslutna som sägs upp på grund av arbetsbrist få omställningsstöd och hjälp till ett nytt arbete. Fonden finansieras av Svenskt Näringsliv och LO. Utvecklingshuset erbjuder omställningsstöd inom ramen för fonden. Tillsammans med arbetsgivare och medarbetare formar Utvecklingshuset ett program utifrån individens behov och förutsättningar.

Utvecklingshuset har arbetat med omställning inom ramen för TSL-fonden sedan den grundades 2004 och har lång erfarenhet av att coacha uppsagda personer till nya arbeten. Vi har stor erfarenhet både av att planera och leda stora projekt samt att genomföra mindre uppdrag med enstaka personer. De branscher vi arbetar mot spänner över alla yrkesområden på arbetsmarknaden.

Dela: