Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas arbetsträning, anpassning av arbetsplatsen, ändrade arbetsuppgifter eller utbildning.

Våra rehabiliteringstjänster riktar sig till medarbetare som är helt eller delvis sjukskrivna och som inte självklart kan arbeta kvar hos sin arbetsgivare. Om tonvikten sedan kommer att ligga på rehabilitering eller omställning beror på medarbetarens behov och uppdragsgivarens val.

I de fall då medarbetaren nyligen har börjat visa tecken på ohälsa kan vi ofta med små medel och mindre insatser hitta goda lösningar. Har han eller hon varit sjukskriven en längre tid tar vi fram ett program anpassat utifrån den aktuella situationen. Vi kan vid behov även vara ett stöd i trepartssamtal.

Det är viktigt att arbetsgivaren gör sin egen utredning av rehabiliteringsbehovet i det enskilda ärendet, att rehabiliteringsarbetet planläggs och att arbetsgivaren genomför de stöd- och anpassningsåtgärder som krävs.

Dela: