Det är inte alltid lätt att bedöma hur du går för dig som chef. Här är sju tecken, baserade på forskning och expertutlåtanden, som tyder på att du gör ett bra jobb och att du leder samt motiverar din personal väl. Fråga dig själv hur mycket varje egenskap eller beteende passar in på dig, och överväg att även stämma av med de anställda.

Du är generellt positiv
Forskning har visat att positiva människor oftast är mer effektiva ledare. Det beror till stor del på att de är mer benägna att visa transformerande ledarskap, vilket innebär att de är särskilt bra på att inspirera och motivera sitt team samt att stimulera dem intellektuellt. Att vara positiv är minst lika viktigt, om inte viktigare, som att vara extrovert – vilket är det vanligaste personlighetsdraget som förknippas med framgångsrika chefer.

Du är inte rädd för förändring
Enligt forskning upplevs unga chefer ofta som mer effektiva än sina äldre motsvarigheter. En viktig anledning till varför? De välkomnar nyheter. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att vara i takt med utvecklingar som sker runtom och att se vara öppen för förändring.

Du är mogen
Den tekniska termen är ”känslomässig mognad”, vilket innebär att vara känslomässigt stabil, angenäm och samvetsgrann. De bättre cheferna tenderar att vara stabila snarare än labil, konsekventa snarare än oberäkneliga, samt artiga och hänsynsfulla.

Du understryker integritet
Integritet är en nyckelkomponent för effektivt ledarskap. Att agerar oetiskt eller kontraproduktivt kommer i med tiden att försvaga ditt och gruppens arbete.

Du arbetar hårt
Tendensen att vara samvetsgrann, organiserad och hårt arbetande är egentligen de enda större personlighetsdragen som konsekvent förutspår framgång.

Du presenterar din vision
Studier har visat att en viktiga egenskap hos ledare är förmågan att kunna beskriva sin vision för framtiden för att de anställda skall kunna vara medvetna om vilka mål de forväntas nå. Att utveckla och realisera en vision är dock lättare sagt än gjort. En strategi som används för att hjälpa ledare att bli bättre på att kommunicera sin vision kallas ”Big Idea”. Du kokar ner komplexa begrepp till en övertygande förklaring på 30 ord eller mindre som förmedlar din vision. Sammanställningen ska bestå tre delar: ett förslag, ett önskat resultat, och en fördel.

Du respekterar dina medarbetare
En annan viktig faktor i ledarskapsbeteendet är respekt, främst för medarbetarnas engagemang. Det är troligt att anställda som känner sig mer respekterade även är mer engagerade och villiga att följa din vägledning för att nå företagets mål.

Dela: