Experter vill ofta tala om vikten av att värva återkoppling – att våga fråga ditt team om vad de tycker om ditt arbete och dina prestationer. Feedback är en av de viktigaste komponenterna när du vill utvecklas. Men, i och med att feedback inte alltid är lätt att handskas med, bör man veta att det inte är det enda tillvägagångssättet för det syftet. ”Feedforward” är ett nyare begrepp för en enkel process som kan vara minst lika effektiv som feedback.

Hur ser processen för ”feedforward” ut?

  1. Välj ett beteende som du vill ändra
  2. Beskriv ditt mål för en annan person – det kan vara din partner, en vän, en medarbetare, eller till och med en främling
  3. Be personen om förslag på vad du kan göra för att nå ditt mål
  4. Lyssna utan att döma och ta till dig av diverse idéer
  5. Upprepa sedan samma process med en annan person vid behov

Feedforward anses ofta vara mindre en mindre obekväm process än feedback då det inte är en självklarhet att alla vågar kritisera någons arbete, och än mindre att alla kan hantera sådan kritik. Detta är även en bra metod då fokus hamnar på ditt framtida beteende och arbete, istället för att gräva i förflutna misstag som ibland kan leda till en stel arbetsmiljö.

Dela: