Outplacement / Karriärväxling

Arbetsgivare & Fack

Karriärväxling med tydliga resultat! 

Outplacement, även kallat Karriärväxling riktar sig till personer som fortfarande är anställda och syftar till att så snabbt som möjligt finna en ny sysselsättning hos nuvarande eller annan arbetsgivare.

Genom att stötta sina medarbetare i alla olika skeden i deras karriär, finns mycket att vinna. När du som arbetsgivare erbjuder outplacement eller karriärväxling så kommer du att vända en potentiellt svår situation till en möjlighet för både medarbetare och företag. Det kommer i sin tur att öka din möjlighet att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare både för de som är kvar i organisationen och de som lämnar.

Med hjälp av våra erfarna konsulter skapar medarbetaren sin framtid genom att analysera och diskutera vad som är en för individen åtråvärd och av marknaden efterfrågad kompetensprofil. Denna formuleras i ett karriärdokument. Personen får under programmet ett kvalificerat stöd i att bygga sin kompetensprofil mot arbetsmarknadens krav och efterfrågan.

Våra konsulters arbetsmarknadskunskap underlättar för personen att orientera sig i rätt riktning. Samarbetet medvetandegör även tankemodeller och strukturer samt uppmärksammar eventuella låsningar som hindrar en lösning. Genom frågor och ett effektivt lyssnande underlättar vi för personen att själv finna möjligheter som leder fram mot önskat mål, d.v.s. en ny sysselsättning. Medarbetaren har personlig kontakt med konsulten minst tre gånger i månaden under de första två månaderna av programmet.

Privatperson / Medarbetare

Vi utgår från din unika kunskap och dina intressen

Du och din arbetsgivare har antingen kommit överens om att gå skilda vägar, eller att din roll i företaget kommer att förändras. Vad än anledningen till det beslutet är, så har ni, genom att välja oss som partner, också valt att lägga fokus på en ny framtid. En framtid där dina kompetenser och erfarenheter tas tillvara samtidigt som du får möjlighet att utvecklas utan att tappa fart.

Vi kartlägger dina kunskaper och intressen samt arbetar operativt med att kontakta företag, finslipa på ditt CV och personliga brev. Vårt stora nätverk av företag får du på köpet. 

Det är vår erfarenhet att de flesta känner att ofrivilliga förändringar leder till något positivt på lång sikt. Med stöd, struktur, inspiration och feedback från oss går resan fortare och du kan gå vidare i din fortsatta karriär. Vi arbetar operativt med att kontakta företag, slipa på ditt CV och personliga brev samt stöttar där det behövs. Vi tror inte på standardlösningar utan utgår från din unika kunskap och dina intressen.

Har du frågor eller behöver hjälp?

Jessica Lansing, Outplacement & Karriärådgivning

6När omvärlden accelererar hänger organisationens och medarbetarnas utveckling inte alltid med. Ibland räcker det med att komplettera med utbildning, andra gånger krävs större insatser.

Jag hjälper dig att skräddarsy lösningar och jag bidrar i planeringen både på individnivå eller för en hel grupp. Kontakta mig om du har frågor eller funderingar, jag hjälper mer än gärna till!

Dela: