Omställning

Arbetsgivare

Tre steg till en framgångsrik Omställning

Vi delar in vår omställningsmetodik i tre olika faser, där innehållet varierar beroende av varje individs unika förutsättningar.

1. Uppstartsfas

I uppstartsfasen är det viktigt att lära känna varandra, sätta gränser, berätta om historik samt att se till att alla parter känner sig sedda och hörda.

För oss är det viktigt att ribban sätts för samarbetets potential. Därför är tydlighet och ärlighet oerhört viktigt i de möten som hålls i samband med att ett projekt startas upp. Alla frågor måste besvaras, förväntningarna ska sättas så att rätt energinivå för samarbetet skapas.

Vi sätter riktlinjer kring kommunikation och beslutsfattande så att alla resurser finns och alla behov tillgodoses, för att skapa en gemensam målbild.

2. Processen

Grunden till ett lyckat projekt är att uppstartsfasen genomförts på ett professionellt sätt. Under projektets gång bevakas överenskommelser och det tas snabba beslut i de fall det behövs. Det är samtidigt viktigt att vara flexibel och uppmärksam på eventuella signaler från deltagare och övriga intressenter.

Här säkerställer vi också att den handlingsplan som tagits fram följs, och att alla dokument finns på plats i det praktiska jobbsökandet. När en deltagare är inne i omställningsprocessen strävar vi efter att vara så praktiska som möjligt. Exempel på detta är att se till att alla deltagare har fått information om A-kassa, Arbetsförmedling, relevanta försäkringar, möjligheter till studier, att starta eget samt information om bemanningsföretag och rekryteringstjänster.
Vi arbetar dessutom strategiskt för att kartlägga dolda jobb och förändringar hos företag och organisationer i deltagarnas geografiska närområde. Vi använder oss aktivt av vårt kontaktnät som växer med varje uppdrag.

3. Avslutningsfas

Hos oss är avslutningsfasen grunden för ett fortsatt bra samarbete. Vi strävar efter ständig utveckling. Detta görs bland annat genom deltagarundersökningar och en kontinuerligt pågående dialog med kunder, deltagare, fack och företag. Vi har som ambition att alltid ligga i yttersta framkant i alla de områden där vi är verksamma. Utvecklingshuset ska inte vara störst, men bäst!

Vi tror på långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners. Som ett led i detta erbjuder vi 36 månaders Trygghetsgaranti på våra omställningsprogram. Detta medför att deltagare i programmen kan känna en trygghet i att få det stöd som krävs för att nå ny sysselsättning. Omställning värd namnet!

Fack

Omställning, outplacement eller karriärväxling

Utvecklingshuset arbetar med individer, företag, och organisationer i samband med förändringar inom arbetslivet. Vi har stor erfarenhet både av att planera och leda stora projekt samt att genomföra mindre uppdrag med enstaka personer. De branscher vi arbetar mot spänner över alla yrkesområden på arbetsmarknaden.

Den som lämnar sin anställning behöver ett erfaret, kunnigt bollplank och en diskret, neutral samtalspartner. Tillsammans analyserar vi styrkor och svagheter, kartlägger kunskaper, erfarenheter, nätverk samt utforskar arbetsmarknaden.

Med hjälp av våra erfarna konsulter skapar medlemmen sin framtid genom att analysera och diskutera hur arbetsmarknaden ser ut för den kompetens och erfarenhet deltagaren har med sig. Detta formuleras i ett karriärdokument. Personen får under programmet ett kvalificerat stöd i att bygga sin kompetensprofil mot arbetsmarknadens krav och efterfrågan.

I samarbete med vår konsult vägleder vi medlemmen att nå sitt mål.

Våra konsulters arbetsmarknadskunskap underlättar för personen att orientera sig i rätt riktning. Samarbetet medvetandegör även tankemodeller och strukturer samt uppmärksammar eventuella hinder som man finner lösningar på. Genom frågor och ett effektivt lyssnande underlättar vi för personen att själv finna möjligheter som leder fram mot önskat mål, d.v.s. en ny sysselsättning.

Genom att välja oss som omställningsleverantör kan du erbjuda dina medlemmar möjligheter att ta nästa steg i arbetslivet och med stor sannolikhet komma ut till arbete, studier eller annan sysselsättning snabbare.

Omställning via TSL fonden

Genom trygghetsfonden TSL kan LO -anslutna som sägs upp på grund av arbetsbrist få omställningsstöd och hjälp till ett nytt arbete. Fonden finansieras av Svenskt Näringsliv och LO. Utvecklingshuset erbjuder omställningsstöd inom ramen för fonden. Tillsammans med arbetsgivare och medarbetare formar Utvecklingshuset ett program utifrån individens behov och förutsättningar.

Utvecklingshuset har arbetat med omställning inom ramen för TSL-fonden sedan den grundades 2004 och har lång erfarenhet av att coacha uppsagda personer till nya arbeten. Vi har stor erfarenhet både av att planera och leda stora projekt samt att genomföra mindre uppdrag med enstaka personer. De branscher vi arbetar mot spänner över alla yrkesområden på arbetsmarknaden.

För att få hjälp från TSL fonden gäller att du ska ha haft en tillsvidareanställning som varat minst 12 månader innan sista anställningsdagen, samt att du varit anställd på i genomsnitt minst 16 timmar per vecka. Anställningar från olika arbetsgivare anslutna till TSL-systemet kan sammanräknas om dessa varit i direkt följd efter varandra.

Omställningsprogrammen är alltid individuellt anpassat och innehåller samtal – enskilt eller i grupp – om vad den uppsagde vill göra i sitt fortsatta yrkesliv. Den uppsagde får också hjälp att göra en handlingsplan, lära sig mer om vad arbetsmarknaden erbjuder samt hur man söker jobb och marknadsför sig själv samt hur man gör om man vill byta yrke eller starta eget.

Det är fackklubben och arbetsgivare som väljer vilken leverantör som ger omställningsstöd. Vänd dig till din fackliga kontaktperson för mer information.

Privatperson / Medarbetare

Steg för steg till en ny framtid

Att bli varslad kan vara en tung upplevelse. Det är normalt att börja grubbla över hur framtiden kommer att bli. Ditt fack och din arbetsgivare väljer oss som leverantör för att du snabbt ska komma vidare. 

När du har blivit en del av oss, kan du vara lugn. Vi ser till att skapa en bro över till din nästa trygga punkt. Vi börjar med att gå igenom hur din situation ser ut idag. Därefter skapar vi en attraktiv målbild över din framtid och en grovplan över vilka steg du ska ta för att nå dit. I tur och ordning kommer vi att gå igenom dina styrkor och när och var du bäst kommer till din rätt. Tillsammans följs vi åt till du har landat i en ny tillvaro.

Under den här perioden så dyker det upp en del försäkringar med diverse förkortningar, bakom dem finns det olika åtgärder och program. Vi ser till dig och dina möjligheter, när du är hos oss hjälper vi dig att fylla i alla papper och blanketter och matchar dig rätt. Vi bryr oss om dig och vet att det är viktigt att snabbt komma vidare i processen. Vi arbetar på dina villkor med ett nytt jobb i fokus. 

Har du frågor eller behöver hjälp? - Kontakta mig

Omställning skapar möjligheter för människors arbetsliv. Vi stöttar medarbetare, fack och arbetsgivare vid organisationsförändringar och personalminskning. Vi är med i hela processen – före, under och efter.

Kontakta gärna oss om du har frågor eller funderingar, ibland räcker det att bara prata igenom utmaningen som ligger framför. Det kostar inget att fråga!

Dela: