Vår bakgrund

Tydliga grundläggande värderingar genomsyrar vårt arbete.

Vår värdegrund baseras på alla människors lika värde och att alla människor har en utvecklingspotential. Nyfikenhet, tillåtelse och glädje att utvecklas genomsyrar vårt arbete. Vi fokuserar på lösningar och möjligheter samtidigt som vi beaktar hinder och problem. Vi stannar dock inte vid dessa utan skapar motivation att ta sig framåt i en värld av möjligheter.

Människosyn

Vi utgår från alla människors lika värde och att alla människor har en utvecklingspotential.

Bemötande

Vi bemöter våra kunder så att de känner sig väl omhändertagna, sedda, bekräftade och upplyfta när de samarbetar med oss.

Samverkan

Vi har viljan och en nyfikenhet att utvecklas tillsammans mot gemensamma mål.

Ansvar

Vi är ansvarsfulla och är medvetna om att våra handlingar och våra relationer påverkar helheten och vår omgivning.

Sekretess

Vi har en stor respekt för den personliga integriteten och har en hög sekretessnivå.

Nätverk

Vi har ett brett kontaktnät och nära samarbete med näringsliv, fack, arbetsförmedling, kommun och övriga aktörer på arbetsmarknaden.

Kompetens

Vi arbetar strategiskt med att utveckla bolagets samlade kompetens, för att vid varje tillfälle, nu och i framtiden, möta individens, våra kunders och marknadens behov.

Har du en fråga? Hör av dig till oss!

Dela: