I denna serie av inlägg har vi gått igenom en rad olika punkter som arbetsgivare bör ta till sig, men även punkter som är nyttiga för att de anställda ska förstå processen och hur även dom kan bli bättre medarbetare. Att vara framgångsrik i sin rekryteringsprocess är något som är otroligt viktigt, då fel kompetens på fel plats kan leda till komplikationer och onödiga kostnader. Att hitta rätt kompetens och duktig personal är hälften av ekvationen, den andra halvan består av att faktiskt vara en attraktiv arbetsgivare och att ta hand om sina anställda så att de inte lämnar företaget.

Vad har vi fått lära oss i denna serie? I korta drag; respekt, kommunikation, öppenhet samt tillgänglighet. Det är viktigt att vägleda sina anställda med klara riktlinjer, att dela med sig av sin vision och sina mål, och att våga ställa krav. Man får dock inte glömma den ömsesidiga respekten och den öppna kommunikationen som får helheten att fungera. Visa att du lyssnar, fråga de anställda om deras synpunkter och idéer. Ge dina anställda en möjlighet att utvecklas, visa att de bidrar till er gemensamma framgång. Ditt företag utvecklas i samma takt som dina anställda. Var tillgänglig och uppmuntra konstruktiv kritik genom att både ge och ta feedback. Återkoppling leder till förbättring, och ju högre kompetens, desto bättre arbete. Glöm inte att varje individuell utveckling bidrar till företagets framgång.

Dela: