De flesta företagsledare och chefer håller med om att duktiga medarbetare är den mest värdefulla resursen som ett företag har. Oavsett om du jobbar inom HR, är chef eller anställd så borde du läsa vidare. Varje vecka kommer vi att publicera tips och tricks som hjälper dig som arbetsgivare att behålla dina medarbetare, och dig som anställd att förstå hur du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Att vara framgångsrik i sin rekryteringsprocess är något som är otroligt viktigt, då fel kompetens på fel plats kan i det långa loppet leda till stora komplikationer och kostnader. Att hitta rätt kompetens och duktiga människor är bara hälften av ekvationen, den andra halvan består av att faktiskt vara en attraktiv arbetsgivare och att ta hand om sina anställda så att de inte lämnar organisationen.

I denna serie av inlägg går vi igenom en rad olika saker som arbetsgivare måste vara medvetna om, men även som anställd är det nyttigt att förstå hur processen går till och hur man själv kan bli en bättre medarbetare och anställd.


Skapa förtroende

Man kan säga att förtroende är som syre på en arbetsplats, du behöver det för att överleva som företag. Först när dina anställda ser att du håller dina löften kan de skapa en tillit till dig.  Förtroende innebär också att ibland vara sårbar, att erkänna sina misstag, och att inte hindra din personal från att ta chanser. Detta synsätt skapar högre chans för säker framgång.

Konstruktiv kritik

Tydlig och ärlig feedback är något som varje medarbetare behöver och förtjänar. Hårda reaktioner på misstag kan leda till missnöjda arbetare, och finns det ett mönster av återkommande offentlig förnedring så uppstår en illojalitet väldigt snabbt. Konstruktiv kritik är därför att föredra, då fokus istället ligger på förslag till förändring och hur man kan åtgärda tidigare misstag.

Uppmuntra en öppen kommunikation

När kommunikationen fungerar bra och är öppen blir personer mer bekväma, de har då även en tendens till att vara mer produktiva. En öppen kommunikation innebär också att målen är tydligare och att din personal är medveten om vad som skall göras. På så sätt är ni på samma sida, vilket underlättar för båda parter.

Dela: