De flesta företagsledare och chefer håller med om att duktiga medarbetare är den mest värdefulla resursen som ett företag har. Oavsett om du jobbar inom HR, är chef eller anställd så borde du läsa vidare. Varje vecka kommer vi att publicera tips och tricks som hjälper dig som arbetsgivare att behålla dina medarbetare, och dig som anställd att förstå hur du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Att vara framgångsrik i sin rekryteringsprocess är något som är otroligt viktigt, då fel kompetens på fel plats kan i det långa loppet leda till stora komplikationer och kostnader. Att hitta rätt kompetens och duktiga människor är bara hälften av ekvationen, den andra halvan består av att faktiskt vara en attraktiv arbetsgivare och att ta hand om sina anställda så att de inte lämnar organisationen.

I denna serie av inlägg går vi igenom en rad olika saker som arbetsgivare måste vara medvetna om, men även som anställd är det nyttigt att förstå hur processen går till och hur man själv kan bli en bättre medarbetare och anställd.

Be dina anställda om regelbunden återkoppling

Stäm av med ditt team regelbundet för att få en tydligare insyn i deras arbetsbelastning och resursbehov.

Om du inte frågar finns risken att du inte heller får veta, då de anställda ofta är ovilliga att själva påpeka problem samt att ställa frågor. Det är ditt ansvar att se till så att de har de verktyg de behöver för att kunna lyckas. Be om ärlig feedback, fråga om idéer på vad som kan göras bättre och hur du skulle kunna stå till hjälp.

Låt inte anställda med sämre resultat påverka sina medarbetare

En utmanande anställd kan skapa en miljö där andra anställda kan komma att leta efter andra arbetsplatser men en bättre omgivning. Därför är det viktigt att inte göra misstaget att ignorera en sådan anställd, då du kan gå miste om de som presterar väl. Försök lösa de problem som finns!

Ge dina anställda en tydlig riktning mot möjligheter i organisationen

Varje anställd vill se en utveckling hos sig själv i sin karriär. Att erbjuda flexibla och kreativa karriärvägar där de anställda kan se möjligheterna till framtida utveckling är ett viktigt och effektivt sätt att hålla dina anställda glada och engagerade i det långa loppet. Detta får dem att se fram emot framtiden i din organisation.

Dela: