De flesta företagsledare och chefer håller med om att duktiga medarbetare är den mest värdefulla resursen som ett företag har. Oavsett om du jobbar inom HR, är chef eller anställd så borde du läsa vidare. Varje vecka kommer vi att publicera tips och tricks som hjälper dig som arbetsgivare att behålla dina medarbetare, och dig som anställd att förstå hur du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Att vara framgångsrik i sin rekryteringsprocess är något som är otroligt viktigt, då fel kompetens på fel plats kan i det långa loppet leda till stora komplikationer och kostnader. Att hitta rätt kompetens och duktiga människor är bara hälften av ekvationen, den andra halvan består av att faktiskt vara en attraktiv arbetsgivare och att ta hand om sina anställda så att de inte lämnar organisationen.

I denna serie av inlägg går vi igenom en rad olika saker som arbetsgivare måste vara medvetna om, men även som anställd är det nyttigt att förstå hur processen går till och hur man själv kan bli en bättre medarbetare och anställd.


Dela med dig av din vision’

Detta går hand i hand med att vara transparent och ärlig. När folk förstår dina affärsmål och mission/vision, och förstår värdet av sin roll i helheten, kommer de att vara mer motiverade och mer förstående.

Var ”open-minded”

Det är lätt för chefer att tro att de har alla svar. Det är ju för att du har alla svar som du är chef… eller? Detta tänkande är kortsiktigt. De bästa cheferna uppmuntra nya metoder och resultatet är ökad innovation och konkurrenskraft på marknaden. 

Ge dina anställda regelbunden återkoppling

Detta är delvis kopplat till att ge dem en känsla av framsteg , men det är också en fråga om att känna att man är behövd och bidrar till projektet eller företagets mål.

Dela: