De flesta företagsledare och chefer håller med om att duktiga medarbetare är den mest värdefulla resursen som ett företag har. Oavsett om du jobbar inom HR, är chef eller anställd så borde du läsa vidare. Varje vecka kommer vi att publicera tips och tricks som hjälper dig som arbetsgivare att behålla dina medarbetare, och dig som anställd att förstå hur du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Att vara framgångsrik i sin rekryteringsprocess är något som är otroligt viktigt, då fel kompetens på fel plats kan i det långa loppet leda till stora komplikationer och kostnader. Att hitta rätt kompetens och duktiga människor är bara hälften av ekvationen, den andra halvan består av att faktiskt vara en attraktiv arbetsgivare och att ta hand om sina anställda så att de inte lämnar organisationen.

I denna serie av inlägg går vi igenom en rad olika saker som arbetsgivare måste vara medvetna om, men även som anställd är det nyttigt att förstå hur processen går till och hur man själv kan bli en bättre medarbetare och anställd.


Få dina anställda att känna sig som en del av hela bilden

Enligt en internationell undersökning , är känslan av tillhörighet och gemenskap en av de bästa sätten att motivera dina anställda. En bra chef måste skapa , kommunicera och framhäva en känsla av mening i arbetet. Man måste koppla ihop prickarna och förmedla hela bilden för anställda.

Ge dem en känsla av framsteg

Om du inte känner att du gör framsteg i arbetet så börjar det förr eller senare kännas som i filmen ” Groundhog Day” där du återupplever samma dag om och om och om igen. Begåvade människor – i själva verket de flesta människor – Älskar och motiveras av att se framsteg i sin verksamhet eller med sin egen utveckling. Allt från utbildning och mentorprogram för att involvera dem till ökat ansvar och att fira små milstolpar.

Var flexibel

Förändringar i familjesituationen eller behov som kräver att du måste vara flexibel med dina anställdas arbetstid är ett exempel på små saker som kan göra stor skillnad när det kommer till en individs inställning och attityd mot dig som chef och företaget som arbetsgivare. För dig kan det vara väldigt små saker, så som att erbjuda en timmes flextid. Men för dina anställda kan det betyda oerhört mycket.

Dela: