De flesta företagsledare och chefer håller med om att duktiga medarbetare är den mest värdefulla resursen som ett företag har. Oavsett om du jobbar inom HR, är chef eller anställd så borde du läsa vidare. Varje vecka kommer vi att publicera tips och tricks som hjälper dig som arbetsgivare att behålla dina medarbetare, och dig som anställd att förstå hur du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Att vara framgångsrik i sin rekryteringsprocess är något som är otroligt viktigt, då fel kompetens på fel plats kan i det långa loppet leda till stora komplikationer och kostnader. Att hitta rätt kompetens och duktiga människor är bara hälften av ekvationen, den andra halvan består av att faktiskt vara en attraktiv arbetsgivare och att ta hand om sina anställda så att de inte lämnar organisationen.

I denna serie av inlägg går vi igenom en rad olika saker som arbetsgivare måste vara medvetna om, men även som anställd är det nyttigt att förstå hur processen går till och hur man själv kan bli en bättre medarbetare och anställd.


Gör något av de idéer som dina anställda delar med sig av

Fråga inte bara om feedback, be om hjälp. Be om idéer och förbättringsförslag och se till att analysera samt implementera.  När en anställd ser att den kan påverka på riktigt och skapa förändring på jobbet, så kan detta vara en stark faktor som gör att man är nöjd med sin arbetsplats.

Lyssna

Alla vill ha uppmärksamhet, alla vill höras och synas och arbetsplatsen är inte ett undantag. Dina anställda är ofta företagets front, ibland mot kunder, ibland mot leverantörer, men alltid med sin omgivning. De ser och hör saker som du aldrig kommer att kunna helt själv. Lyssna och ta in den information de har att dela med sig utav. Detta kommer inte bara skapa en positiv atmosfär men kommer även hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

Erbjud konkurrenskraftig lön och villkor baserade på varje individs egna preferenser

Erbjuder du rätt lön? Väldefinierade villkor? Flextid? Hör lön är inte alltid det bästa incitamentet, men rätt lön är. En rätt lön innebär att den är konkurrenskraftig och att tydliga mål finns uppsatta för hur arbetet ska vara utfört. Andra incitament kan vara förmåner, bonusar och mer makt över sin egen budget.

Dela: