De flesta företagsledare och chefer håller med om att duktiga medarbetare är den mest värdefulla resursen som ett företag har. Oavsett om du jobbar inom HR, är chef eller anställd så borde du läsa vidare. Varje vecka kommer vi att publicera tips och tricks som hjälper dig som arbetsgivare att behålla dina medarbetare, och dig som anställd att förstå hur du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Att vara framgångsrik i sin rekryteringsprocess är något som är otroligt viktigt, då fel kompetens på fel plats kan i det långa loppet leda till stora komplikationer och kostnader. Att hitta rätt kompetens och duktiga människor är bara hälften av ekvationen, den andra halvan består av att faktiskt vara en attraktiv arbetsgivare och att ta hand om sina anställda så att de inte lämnar organisationen.

I denna serie av inlägg går vi igenom en rad olika saker som arbetsgivare måste vara medvetna om, men även som anställd är det nyttigt att förstå hur processen går till och hur man själv kan bli en bättre medarbetare och anställd.


Ge dina anställda så mycket självständighet och kreativ frihet som möjligt

Duktiga medarbetare trivs bäst när de får utrymme att vara sig själva får den kreativa friheten att utöva nya idéer, vilket är ytterligare en anledning att undvika micromanagement av anställda. Ett exempel är att låta anställda spendera en viss del av arbetstiden för att följa sina egna passioner och idéer, varför inte utforska hur de kan tillföra värde för företaget?

Beröm och våga lyfta fram dina anställda

Dina anställda är vanliga människor, och människor vill bli uppskattade för sina prestationer. Tacka dina anställda för ett väl utfört arbete.  När du offentligt lyfter fram dina anställda eller en avdelningar så sporrar du och motiverar fortsatt bra prestation . Berömmen du ger ska vara objektiv och ärlig, var dock försiktig att inte verka manipulativ. Till exempel, om den används för att skapa en rivalitet mellan en grupp över en annan ,  eller om det är samma beröm varje gång.

Be dina anställda att dela med sig av deras idéer 

Vi har alla idéer och tankar, positiva, negativa, bra och dåliga. Det finns inget bättre sätt att motivera dina anställda och visa att du bryr dig än när du frågar om deras åsikt, synpunkt eller om deras idé. Var ärlig i din fråga och i diskussionen, ta åt dig av eventuell feedback och se till att testa och undersöka dina anställdas idéer om möjligheten finns. Återkoppla gärna och berätta om eventuella resultat, positiva som negativa.

Dela: