De flesta företagsledare och chefer håller med om att duktiga medarbetare är den mest värdefulla resursen som ett företag har. Oavsett om du jobbar inom HR, är chef eller anställd så borde du läsa vidare. Varje vecka kommer vi att publicera tips och tricks som hjälper dig som arbetsgivare att behålla dina medarbetare, och dig som anställd att förstå hur du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Att vara framgångsrik i sin rekryteringsprocess är något som är otroligt viktigt, då fel kompetens på fel plats kan i det långa loppet leda till stora komplikationer och kostnader. Att hitta rätt kompetens och duktiga människor är bara hälften av ekvationen, den andra halvan består av att faktiskt vara en attraktiv arbetsgivare och att ta hand om sina anställda så att de inte lämnar organisationen.

I denna serie av inlägg går vi igenom en rad olika saker som arbetsgivare måste vara medvetna om, men även som anställd är det nyttigt att förstå hur processen går till och hur man själv kan bli en bättre medarbetare och anställd.


Visa respekt för dina anställda

Detta är en av de mest kritiska faktorerna för att behålla dina bästa talanger. När du behandlar ditt team professionellt och med respekt, då har de en anledning att leverera sitt bästa ”jag”. Denna praxis leder också till att dina anställda börjar respekterar dig som chef.

Även om dina anställda älskar själva arbetet och får bra betalt, med känner att de inte får den respekt de förtjänar så kommer de att sluta engagera sig, produktiviteten minskar och i värsta fall så väljer de att säga upp sig.

Var inte i vägen, gör inte jobbet svårare än det är

Du måste som chef sluta störa och försvåra arbetsuppgifter. Att sedan kräva perfektion när du som chef inte ger perfekta instruktioner gör bara att allt tar mycket längre tid och motivationen dippar ordentligt.

Fråga inte bara vad som ”motiverar” dina anställda, se till att undersöka vad som ”inte motiverar” dem. Många gånger handlar det om micromanagenment, onödig byrokrati, dåliga instruktioner och bli inte chockad om din egna attityd och inställning kan vara en bidragande faktor till varför dina anställda inte presterar.

Visa att du bryr dig

Att vara empatisk, stödjande, vänlig, respektfullt och artig är några av ingredienserna för att skapa en bra stämning på arbetsplatsen. Du kan vara bäst på att förklara och ta fram instruktioner i världen, men om du är okänslig, störande, eller självcentrerad , vara beredd på en svängdörr. Även om du inte behöver vara fullt medveten om dina anställdas personliga liv, visa att du bryr dig som en medmänniska, man kommer långt bara genom att fråga ”hur mår du?”

Dela: