Hur går det till? Har du börjat förlora intresset? Har företaget drabbats av nedskärningar? Står du inför en karriärförändring? En sådan förändring kan ibland vara väldigt svår, men det är viktigt att se denna förändring som en möjlighet istället för en motgång. Hur kan du se till att denna övergång är rätt för dig? Här är ett par viktiga tips som kan hjälpa dig genomföra denna förändring på rätt sätt:

Utvärdering av dina egna åsikter; Ibland kan man få för sig att byta karriär för att man är missnöjd med sitt nuvarande arbete. Det är oftast lättare att identifiera vad man ogillar, men för att veta i vilken riktning du skall gå så är det viktigare att identifiera vad du föredrar. Vad vill du få ut utav detta byte egentligen? Vad är din passion? Vad föredrar du? Vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsmiljö tilltalar dig? Det är viktigt att du spenderar tid på dig själv och dina funderingar och önskemål.

Överför färdigheter; Utnyttja dina nuvarande kunskaper och erfarenheter och applicera dessa på ditt nya arbete. Det finns många färdigheter (t.ex. kommunikation, ledarskap, planering, etc.) som kan komma att vara viktiga vid byte av karriär. Du kommer bli förvånad över den mängd erfarenhet du redan har inför din nya karriär.

Utnyttja ditt nätverk; En av nycklarna till ett framgångsrikt karriärsbyte är ditt nätverk och din förmåga att dra nytta av det. Människor i ditt nätverk kanske kan ge dig vägledning, råd och information om ett visst företag eller bransch, och kan introducera dig för andra så att du kan utöka ditt nätverk.

Hitta en mentor; Att byta karriär är ett stort beslut som kan vara överväldigande ibland. Hitta en mentor som kan hjälpa dig genom processen. Din mentor kan hjälpa dig komma på rätt spår, hitta något som passar dig, och erbjuda sitt nätverk.

Var flexibel; Du måste vara flexibel i de flesta sakfrågor – från anställningsform till omlokalisering och lön. Ställ positiva mål för dig själv, men förvänta dig viss omställning – och låt inte dessa trycka ner dig. Våga ge det tid.

Dela: