Förändringar är något vi alla tvingas gå igenom. Vissa förändringar är självvalda, andra kan vi inte påverka. De förändringarna vi själva inte väljer kan ofta upplevas som något negativt. Det är viktigt att man inte låter sådana situationer bryta ner en, utan istället försöka möta dessa förändringar och anpassa sig till dem.

Arbetslivet förändras konstant, vilket påverkar ens egen arbetssituation. Oavsett vad vi arbetar med och vilken position vi har, kan vi plötsligt stå inför förändringar. En öppen attityd är väldigt viktigt för att man ska kunna använda förändringen till sin egen fördel, och låta situationen bidra till både personlig och professionell utveckling. Det är viktigt att acceptera förändring i arbetslivet och att lära sig se sin karriär som en resa där man alltid kan se möjligheter till nya lärdomar och ytterligare utveckling.

Tänk på att:

Ta eget ansvar – Medan din arbetsgivare kan erbjuda stöd, så står du själv för din egen utveckling och din karriär. Du bär på det största ansvaret och kan bara vinna på att vara öppen för nya förslag, vidga dina vyer, och att hämta in ny kunskap för framtida utveckling.

Se nya möjligheter – Den som lyckas att se det positiva i förändring kommer att upptäcka de möjligheter detta för med och gynnas av arbetslivets skiftande förutsättningar. Du utvecklas eller stagnerar, se till att det blir det förstnämnda.

Förändringar skapar nya utvecklingsmöjligheter – Det finns fördelar med allt, även med att arbeta i föränderliga organisationer. Där ställs du inför uppgifter och får gå in i roller du inte skulle få i en statisk situation. Ju mer du lär dig, desto mer växer du.

Trots att oväntad förändring ofta är obekvämt, får vi inte glömma att vi klarar av mer än vi tror och att vår resa inte slutar vid ett tillfälligt uppehåll.

Dela: