Utvecklingshuset är din HR Partner och erbjuder tjänster inom omställning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Med oss i ditt lag får du en flexibel spelare som stöttar och stärker dig i både medvind och motgång.

Vi arbetar med individer, företag och organisationer i samband med förändringar inom arbetslivet.

Vi har bred erfarenhet av både planering och ledning av stora projekt. Vi genomför även uppdrag med enstaka personer och vi arbetar mot branscher som spänner över hela arbetsmarknaden.

Hey! I am first heading line feel free to change me

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vi arbetar med individer, företag och organisationer i samband med förändringar inom arbetslivet.

Vi har bred erfarenhet av både planering och ledning av stora projekt. Vi genomför även uppdrag med enstaka personer och vi arbetar mot branscher som spänner över hela arbetsmarknaden.

Utvecklingshuset är din HR Partner och erbjuder tjänster inom omställning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Det som gör oss unika är vår förmåga att leverera snabba resultat. I alla uppdrag skapar vi tillsammans med dig en tydlig målbild. Det är mot den vi strävar utan att tappa tempo. Med oss i ditt lag kommer du att få en flexibel spelare som kan stötta och stärka dig både i medvind och i motgång. Vi är så säkra på vår sak att vi har infört trygghetsgaranti på våra omställningstjänster.

Omställning värd namnet!

Vi delar in vår omställningsmetodik i tre olika faser, där innehållet varierar beroende av varje individs unika förutsättningar.

Uppstartsfas
I uppstartsfasen är det viktigt att lära känna varandra, sätta gränser, berätta om historik samt att se till att alla parter känner sig sedda och hörda.
För oss är det viktigt att ribban sätts för samarbetets potential. Därför är tydlighet och ärlighet oerhört viktigt i de möten som hålls i samband med att ett projekt startas upp. Alla frågor måste besvaras, förväntningarna ska sättas så att rätt energinivå för samarbetet skapas.
Vi sätter riktlinjer kring kommunikation och beslutsfattande så att alla resurser finns och alla behov tillgodoses, för att skapa en gemensam målbild.

Processen
Grunden till ett lyckat projekt är att uppstartsfasen genomförts på ett professionellt sätt. Under projektets gång bevakas överenskommelser och det tas snabba beslut i de fall det behövs. Det är samtidigt viktigt att vara flexibel och uppmärksam på eventuella signaler från deltagare och övriga intressenter.
Här säkerställer vi också att den handlingsplan som tagits fram följs, och att alla dokument finns på plats i det praktiska jobbsökandet. När en deltagare är inne i omställningsprocessen strävar vi efter att vara så praktiska som möjligt. Exempel på detta är att se till att alla deltagare har fått information om A-kassa, Arbetsförmedling, relevanta försäkringar, möjligheter till studier, att starta eget samt information om bemanningsföretag och rekryteringstjänster.
Vi arbetar dessutom strategiskt för att kartlägga dolda jobb och förändringar hos företag och organisationer i deltagarnas geografiska närområde. Vi använder oss aktivt av vårt kontaktnät som växer med varje uppdrag.

Avslutningsfas
Hos oss är avslutningsfasen grunden för ett fortsatt bra samarbete. Vi strävar efter ständig utveckling. Detta görs bland annat genom deltagarundersökningar och en kontinuerligt pågående dialog med kunder, deltagare, fack och företag. Vi har som ambition att alltid ligga i yttersta framkant i alla de områden där vi är verksamma. Utvecklingshuset ska inte vara störst, men bäst!
Vi tror på långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners. Som ett led i detta erbjuder vi 36 månaders Trygghetsgaranti på våra omställningsprogram.
Detta medför att deltagare i programmen kan känna en trygghet i att få det stöd som krävs för att nå ny sysselsättning.
Omställning värd namnet!

En ny framtid

Outplacement innebär att medarbetaren ska hitta en sysselsättning hos ny arbetsgivare så snabbt som möjligt.

Karriärväxling riktar sig till personer som fortfarande är anställda och syftar till att så snabbt som möjligt finna en ny sysselsättning hos nuvarande eller annan arbetsgivare.

Genom att stötta sina medarbetare i alla olika skeden i deras karriär, finns mycket att vinna. När du som arbetsgivare erbjuder outplacement eller karriärväxling så kommer du att vända en potentiellt svår situation till en möjlighet för både medarbetare och företag. Det kommer i sin tur att öka din möjlighet att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare både för de som är kvar i organisationen och de som lämnar.

Med hjälp av våra erfarna konsulter skapar medarbetaren sin framtid genom att analysera och diskutera vad som är en för individen åtråvärd och av marknaden efterfrågad kompetensprofil. Denna formuleras i ett karriärdokument. Personen får under programmet ett kvalificerat stöd i att bygga sin kompetensprofil mot arbetsmarknadens krav och efterfrågan.

Våra konsulters arbetsmarknadskunskap underlättar för personen att orientera sig i rätt riktning. Samarbetet medvetandegör även tankemodeller och strukturer samt uppmärksammar eventuella låsningar som hindrar en lösning. Genom frågor och ett effektivt lyssnande underlättar vi för personen att själv finna möjligheter som leder fram mot önskat mål, d.v.s. en ny sysselsättning. Medarbetaren har personlig kontakt med konsulten minst tre gånger i månaden under de första två månaderna av programmet.

Mot ditt nya jobb!

Rehabilitering ska alltid leda mot ett jobb, oavsett om det är hos den befintliga arbetsgivaren eller utanför företaget. På Utvecklingshuset hjälper vi människor att hitta tillbaka till både arbetsmarknaden och arbetsglädjen. Vid risk för ohälsa kan vi tidigt sätta in insatser för att förhindra längre sjukskrivningar. Tillsammans strävar vi efter goda lösningar som är hållbara över tid.
Våra rehabiliteringstjänster riktar sig till medarbetare som är helt eller delvis sjukskrivna och som inte självklart kan arbeta kvar hos sin arbetsgivare. Om tonvikten sedan kommer att ligga på rehabilitering eller omställning beror på medarbetarens behov och uppdragsgivarens val.
I de fall då medarbetaren nyligen har börjat visa tecken på ohälsa kan vi ofta med små medel och mindre insatser hitta goda lösningar. Har han eller hon varit sjukskriven en längre tid tar vi fram ett program anpassat utifrån den aktuella situationen. Vi kan vid behov även vara ett stöd i trepartssamtal.

Med vårt breda nätverk av resurser och kunskap om den lokala arbetsmarknaden matchar vi medarbetarens förutsättningar mot olika sysselsättningar. En konsult vägleder och rustar medarbetaren för en framtid utanför företaget. Genom att hålla arbetsförmågan i fokus hittar vi en gemensam lösning som innebär en långsiktig och hållbar sysselsättning. Våra tjänster som vi erbjuder inom området rehabilitering är:

Rehabiliteringsrådgivning för företag – Information om rehabilitering, regelsystemet och dess konsekvenser

Rehabiliteringsomställning med tonvikt på rehabilitering

Omställningsrehabilitering med tonvikt på omställning

Dela: