Omställning, outplacement eller karriärväxling

Utvecklingshuset arbetar med individer, företag, och organisationer i samband med förändringar inom arbetslivet. Vi har stor erfarenhet både av att planera och leda stora projekt samt att genomföra mindre uppdrag med enstaka personer. De branscher vi arbetar mot spänner över alla yrkesområden på arbetsmarknaden.

Den som lämnar sin anställning behöver ett erfaret, kunnigt bollplank och en diskret, neutral samtalspartner. Tillsammans analyserar vi styrkor och svagheter, kartlägger kunskaper, erfarenheter, nätverk samt utforskar arbetsmarknaden.

Med hjälp av våra erfarna konsulter skapar medlemmen sin framtid genom att analysera och diskutera hur arbetsmarknaden ser ut för den kompetens och erfarenhet deltagaren har med sig. Detta formuleras i ett karriärdokument. Personen får under programmet ett kvalificerat stöd i att bygga sin kompetensprofil mot arbetsmarknadens krav och efterfrågan.

I samarbete med vår konsult vägleder vi medlemmen att nå sitt mål.

Våra konsulters arbetsmarknadskunskap underlättar för personen att orientera sig i rätt riktning. Samarbetet medvetandegör även tankemodeller och strukturer samt uppmärksammar eventuella hinder som man finner lösningar på. Genom frågor och ett effektivt lyssnande underlättar vi för personen att själv finna möjligheter som leder fram mot önskat mål, d.v.s. en ny sysselsättning.

Genom att välja oss som omställningsleverantör kan du erbjuda dina medlemmar möjligheter att ta nästa steg i arbetslivet och med stor sannolikhet komma ut till arbete, studier eller annan sysselsättning snabbare.

Omställning via TSL fonden

Genom trygghetsfonden TSL kan LO -anslutna som sägs upp på grund av arbetsbrist få omställningsstöd och hjälp till ett nytt arbete. Fonden finansieras av Svenskt Näringsliv och LO. Utvecklingshuset erbjuder omställningsstöd inom ramen för fonden. Tillsammans med arbetsgivare och medarbetare formar Utvecklingshuset ett program utifrån individens behov och förutsättningar.

Utvecklingshuset har arbetat med omställning inom ramen för TSL-fonden sedan den grundades 2004 och har lång erfarenhet av att coacha uppsagda personer till nya arbeten. Vi har stor erfarenhet både av att planera och leda stora projekt samt att genomföra mindre uppdrag med enstaka personer. De branscher vi arbetar mot spänner över alla yrkesområden på arbetsmarknaden.

För att få hjälp från TSL fonden gäller att du ska ha haft en tillsvidareanställning som varat minst 12 månader innan sista anställningsdagen, samt att du varit anställd på i genomsnitt minst 16 timmar per vecka. Anställningar från olika arbetsgivare anslutna till TSL-systemet kan sammanräknas om dessa varit i direkt följd efter varandra.

Omställningsprogrammen är alltid individuellt anpassat och innehåller samtal – enskilt eller i grupp – om vad den uppsagde vill göra i sitt fortsatta yrkesliv. Den uppsagde får också hjälp att göra en handlingsplan, lära sig mer om vad arbetsmarknaden erbjuder samt hur man söker jobb och marknadsför sig själv samt hur man gör om man vill byta yrke eller starta eget.

Det är fackklubben och arbetsgivare som väljer vilken leverantör som ger omställningsstöd. Vänd dig till din fackliga kontaktperson för mer information.

Arbetslivsinriktad rehabilitering och stödsamtal

Vi hjälper människor att hitta tillbaka till både arbetsmarknaden och arbetsglädjen. Tillsammans strävar vi efter goda lösningar som är hållbara över tid.

Våra rehabiliteringstjänster riktar sig till individer som är helt eller delvis sjukskrivna och som inte självklart kan arbeta kvar hos sin arbetsgivare. Om tonvikten sedan kommer att ligga på rehabilitering eller omställning beror på medlemmens behov och uppdragsgivarens val. I de fall då medlemmen nyligen har börjat visa tecken på ohälsa kan vi ofta med små medel och mindre insatser hitta goda lösningar. Har han eller hon varit sjukskriven en längre tid tar vi fram ett program anpassat utifrån den aktuella situationen. Vi kan vid behov även vara ett stöd i trepartssamtal. I dessa frågor samarbetar vi med arbetsförmedling och försäkringskassa.

Med vårt breda nätverk av resurser och kunskap om den lokala arbetsmarknaden matchar vi medlemmens förutsättningar mot olika sysselsättningar. En konsult vägleder och rustar deltagaren för en framtid utanför företaget. Genom att hålla arbetsförmågan i fokus hittar vi en gemensam lösning som innebär en långsiktig och hållbar sysselsättning.

Vi erbjuder bland annat:

Möjlighetsanalys – kartläggning av rehabiliteringspotential

Rehabomställning

Stödsamtal

En ny framtid

Outplacement innebär att medarbetaren ska hitta en sysselsättning hos ny arbetsgivare så snabbt som möjligt.

Karriärväxling riktar sig till personer som fortfarande är anställda och syftar till att så snabbt som möjligt finna en ny sysselsättning hos nuvarande eller annan arbetsgivare.

Genom att stötta sina medarbetare i alla olika skeden i deras karriär, finns mycket att vinna. När du som arbetsgivare erbjuder outplacement eller karriärväxling så kommer du att vända en potentiellt svår situation till en möjlighet för både medarbetare och företag. Det kommer i sin tur att öka din möjlighet att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare både för de som är kvar i organisationen och de som lämnar.

Med hjälp av våra erfarna konsulter skapar medarbetaren sin framtid genom att analysera och diskutera vad som är en för individen åtråvärd och av marknaden efterfrågad kompetensprofil. Denna formuleras i ett karriärdokument. Personen får under programmet ett kvalificerat stöd i att bygga sin kompetensprofil mot arbetsmarknadens krav och efterfrågan.

Våra konsulters arbetsmarknadskunskap underlättar för personen att orientera sig i rätt riktning. Samarbetet medvetandegör även tankemodeller och strukturer samt uppmärksammar eventuella låsningar som hindrar en lösning. Genom frågor och ett effektivt lyssnande underlättar vi för personen att själv finna möjligheter som leder fram mot önskat mål, d.v.s. en ny sysselsättning. Medarbetaren har personlig kontakt med konsulten minst tre gånger i månaden under de första två månaderna av programmet.

Med oss som partner kommer era medlemmar snabbt till nästa trygga punkt. Vi driver processen och avlastar er. Vi vill överträffa era förväntningar.

Vi är en HR-partner som stöttar i olika processer men har vår grund i omställning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi skapar ett arbetsklimat med fokus på alla människors lika värde och utvecklingspotential.

Hey! I am first heading line feel free to change me

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vi är en HR Partner som stöttar i olika processer men har vår grund i omställning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi skapar ett arbetsklimat med fokus på alla människors lika värde och utvecklingspotential.

Vi ser det som en styrka att flera av våra medarbetare har en facklig bakgrund, det gör att vi har erfarenhet av spelregler från både arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. Vi har den förståelsen att tacka för många av våra framgångar. Vi är övertygade om att man genom samverkan mellan parterna når de bästa resultaten.

När ni väljer Utvecklingshuset får ni en leverantör som snabbt ser över den rådande situationen och de individer som är involverade. Vi fokuserar på varje individs unika förutsättningar och skapar den motivation som behövs för att se nya möjligheter.

Title

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dela: