Arbetslivsinriktad Rehabilitering

Arbetsgivare & Privatperson / Medarbetare

Mot ditt nya jobb!

Rehabilitering ska alltid leda mot ett jobb, oavsett om det är hos den befintliga arbetsgivaren eller utanför företaget. På Utvecklingshuset hjälper vi människor att hitta tillbaka till både arbetsmarknaden och arbetsglädjen. Vid risk för ohälsa kan vi tidigt sätta in insatser för att förhindra längre sjukskrivningar. Tillsammans strävar vi efter goda lösningar som är hållbara över tid.

Våra rehabiliteringstjänster riktar sig till medarbetare som är helt eller delvis sjukskrivna och som inte självklart kan arbeta kvar hos sin arbetsgivare. Om tonvikten sedan kommer att ligga på rehabilitering eller omställning beror på medarbetarens behov och uppdragsgivarens val.

I de fall då medarbetaren nyligen har börjat visa tecken på ohälsa kan vi ofta med små medel och mindre insatser hitta goda lösningar. Har han eller hon varit sjukskriven en längre tid tar vi fram ett program anpassat utifrån den aktuella situationen. Vi kan vid behov även vara ett stöd i trepartssamtal.

Med vårt breda nätverk av resurser och kunskap om den lokala arbetsmarknaden matchar vi medarbetarens förutsättningar mot olika sysselsättningar. En konsult vägleder och rustar medarbetaren för en framtid utanför företaget. Genom att hålla arbetsförmågan i fokus hittar vi en gemensam lösning som innebär en långsiktig och hållbar sysselsättning.

Fack

Arbetslivsinriktad rehabilitering och stödsamtal

Vi hjälper människor att hitta tillbaka till både arbetsmarknaden och arbetsglädjen. Tillsammans strävar vi efter goda lösningar som är hållbara över tid.

Våra rehabiliteringstjänster riktar sig till individer som är helt eller delvis sjukskrivna och som inte självklart kan arbeta kvar hos sin arbetsgivare. Om tonvikten sedan kommer att ligga på rehabilitering eller omställning beror på medlemmens behov och uppdragsgivarens val. I de fall då medlemmen nyligen har börjat visa tecken på ohälsa kan vi ofta med små medel och mindre insatser hitta goda lösningar. Har han eller hon varit sjukskriven en längre tid tar vi fram ett program anpassat utifrån den aktuella situationen. Vi kan vid behov även vara ett stöd i trepartssamtal. I dessa frågor samarbetar vi med arbetsförmedling och försäkringskassa.

Med vårt breda nätverk av resurser och kunskap om den lokala arbetsmarknaden matchar vi medlemmens förutsättningar mot olika sysselsättningar. En konsult vägleder och rustar deltagaren för en framtid utanför företaget. Genom att hålla arbetsförmågan i fokus hittar vi en gemensam lösning som innebär en långsiktig och hållbar sysselsättning.

Har du frågor eller behöver hjälp?

Det är viktigt att arbetsgivaren gör sin egen utredning av rehabiliteringsbehovet i det enskilda ärendet, att rehabiliteringsarbetet planläggs och att arbetsgivaren genomför de stöd- och anpassningsåtgärder som krävs.

Vi kan hjälpa dig i hela processen. Vi finns där före, under och efter, för att säkerställa att resultatet blir så bra som möjligt. Hör av dig till oss om du har några frågor eller funderingar.

Dela: