Goda personliga relationer är avgörande för framgång i ditt företag. Utvärdering av din arbetsplats bör göras emellanåt för att du ska kunna veta vad dina anställda tycker om sitt arbete och sin arbetsmiljö. Frågorna nedan kan ge dig tydlig information om hur det ligger till för tillfället, vilket kan ge riktlinjer för utveckling. Dina anställda bör ge positiva svar på följande frågor:

1. Vet jag vad som förväntas av mig på min arbetsplats?
2. Har jag det material och de verktyg jag behöver för att kunna utföra mitt arbete rätt?
3. Har jag möjligheten att göra mitt bästa och att ge mitt maximum?
4. Får jag beröm när jag gör ett bra jobb?
5. Bryr sig min ledare/chef/mentor om mig?
6. Finns det någon på jobbet som uppmuntrar min utveckling?
7. Räknas mina åsikter på jobbet?
8. Är mitt arbete viktigt för företagets syfte?
9. Gör mina medarbetare ett bra arbete?
10. Har jag någon jag kan lita på/prata med på min arbetsplats?
11. Pratar någon med mig om min personliga utveckling inom företaget?
12. Har jag haft möjligheten att lära och utvecklas under det senaste året?

Dela: