Låt oss vara din HR-Partner: 

Omställning

Omställning skapar möjligheter för människors arbetsliv. Vi stöttar medarbetare, fack och arbetsgivare vid organisationsförändringar och personalminskning. Vi är med i hela processen – före, under och efter. Låt oss hjälpa dig i din omställningsprocess.

Outplacement/Karriärväxling

När omvärlden accelererar hänger organisationens och medarbetarnas utveckling inte alltid med. Ibland räcker det med att komplettera med utbildning, andra gånger krävs större insatser. Vi skräddarsyr lösningar och bidrar i planeringen både på individnivå eller för en hel grupp.

Arbetslivsinriktad Rehabilitering

Det är viktigt att arbetsgivaren gör sin egen utredning av rehabiliteringsbehovet i det enskilda ärendet, att rehabiliteringsarbetet planläggs och att arbetsgivaren genomför de stöd- och anpassningsåtgärder som krävs. Vi kan hjälpa dig i hela processen!

Utbildningar & Seminarier

På Utvecklingshuset arbetar vi med mer än omställning, outplacement och arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi håller utbildningar och seminarier inom en mängd olika områden som alla har det gemensamt att de skapar en värld av möjligheter i en tid av förändring. Vi hjälper dig och din organisation att fylla kunskapsluckorna.